OSCAR BERG

OSCAR BERG
Skulptör. (Frans Oscar Theodor). Född 10 januari 1839 i Stockholm, död 18 december 1914 i Råsunda. Utbildning: Konstakademien och erhöll 1869 kunglig medalj. Han studerade därefter i Rom, där han bland annat utförde det kända konstverket De första stegen (hedersomnämnande i Paris 1878). Sedan han i Sverige utfört fasadfigurerna till Uppsala universitets nya byggnad, bosatte han sig i London och utförde där åtskilliga arbeten. Oscar Berg kom sedan 1888 till Stockholm, där han bland annat modellerat fyra relieffigurer i huggen sten för konstakademiens nybyggnad samt omarbetat Carl Gustaf Qvarnströms fyra fasadfigurer på den äldre akademibyggnaden till fristående takfigurer. På 1897 års Stockholmsutställning hade han ett bibliskt galleri med av honom modellerade grupper, framställande scener ur Jesu liv.


Mer info om OSCAR BERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »