Gunnar Nerlund

Gunnar Nerlund
Bildkonstnär. Född 9 april 1911 i en sågverksarbetarfamilj i Lötbäcken Sandarne, död 13 juni1976. Utbildning: Han går i lära hos Bruno Liljefors under en kortare tid. Han var mellanbarnet i en skara av tre bröder. Den äldste brodern Rickard Närlund hade också konstnärs-talang, vilket är välkänt i trakten. Att bröderna stavade sina efternamn olika förvånade oss. En släkting berättade då att Närlundsläkten var barnrik. Många av dem arbetade vid sågen och löne-kontoristen hade svårt att veta vem som var vem. Hon beslöt därför att de som bodde åt ena hållet skulle stava med ä och de åt andra hållet med e. Han var gift mellan åren 1935 - 1939 med G E Selander. De bodde då i Söderhamn. Gunnar blev alltigenom en artist. Han gick under namnet Rembrandt, Porträtt-målaren eller Konstnären. Han var mycket proper, mån om sitt utseende och vältalig. Han bar ofta en tavla under armen och besökte olika inrättningar. En kvinnlig banktjänsteman berättar, att Gunnar brukade säga: ”Du har så snälla ögon så du kan inte neka till att köpa en tavla!” Hon kom att äga ett ansenligt antal och besitter en positiv bild av konstnären än idag. Under året 1934 befinner sig Gunnar i Stockholm. På ett vykort till fadern skriver Gunnar att han har målat av Sture Lagervall, Sigge Fürst, Holger Löwenadhler och Birgit Tengroth.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »