INGA LOVEN

INGA LOVEN
INGA LOVEN Bildkonstnär. Född. 1926. Utbildning: Otte Skölds målarskola och vid Kungl. Konsthögskolan. Efter att under en lång sejour drivit en uppmärksammad avantgardebiograf i Boston, återkom Inga Lovèn till sverige och återupptog ett informellt måleri. Som hon sedan mitten av 1970 talet självkritiskt och ifrågasättande presenterat i några få offentliga utställningar.
Inga Lovèn tillhör en generation där mycket få kvinnliga konstnärer lyckades göra en publik karriär. Hennes betydelse har dock varit stor för senare generationer av bildkonstnärer. Erhöll statlig inkomstgaranti för konstnärer.
Bild: © Inga Lovén.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2018. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »