David Ralson

David Ralson
Bildkonstnär. (Carl David). Född den 16 februari 1894 i Stockholm, död den 6 juni 1984. Efter folkskola och diverse olika arbeten kom han så småningom in på Tekniska Skolan och utbildade sig till maskinritare och ingenjör. 1922, då han var 27 år reste han till Chicago där han etablerade sig som reklamtecknare. Där ändrade han sitt efternamn genom att vända de tre första bokstäverna, till Ralson. Där gifte sig också David med Gun Camitz bördig från Gårdstaköp, därav anknytningen till Göteryd. 1929 återvände paret Ralson till Sverige och Stockholm där David med stor framgång fortsatte sin bana som reklamartist. 1936 förvärvade Ralson en gård, Holmseryd i Göteryd. 1953 fick David det hedersamma uppdraget att måla ny altartavla i den då just renoverade kyrkan. Altarmålningen i Göteryds kyrka blev mycket uppmärksammad och trots att David då var 58 år gammal blev han anlitad att göra ett stort antal monumentala konstverk i kyrkor och i samlingslokaler runt om i Småland och Skåne. Han fortsatte sin konstnärsbana ända fram till sin död den 6 juni 1984.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »