ANNA-KARIN BYLUND

ANNA-KARIN BYLUND
textilformgivning och kyrkotextil. Född 1965 i Stockholm.
Syr prästkläder och kyrkotextil. Undervisar i textilslöjd.
Utbildning: 2009-2010 Uppsala Universitet, Textilvetenskap.
2002-2003 Lärarhögskolan i Stockholm, gymnasielärarexamen.
1998 Stockholms Universitet, Antikens kultur och samhällsliv.
1988-1993 Konstfackskolan Stockholm, linjen för textil konst och formgivning. Representerad: Kulturen i Lund, Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, Stockholms Domkyrkoförsamling Storkyrkan, Franska ambassaden Stockholm. Bibliografi:
2010 Att våga förnya för att förmedla masteruppsats i konstvetenskap av Miriam Helleland.
2004 Att dikta en spets- om knyppling i Sverige.
2002 Textil som skulptur- textil i det utvidgade fältet uppsats i filosofisk estetik, Margareta Klingberg.
1999 Några kvinnors textila skapande D-uppsats, Karin Wallin
1996 Maria i Sverige under 1000 år.
1994 Tanken och handen, Konstfack 150 år.
1994 Svenska textilier 1890-1990. Stipendier:
Bengt Julins fond 2000
Bildkonstnärsfonden 1995, 1997, 1998
Bo Hammarskiölds stipendium 1995
Dewertska Kulturstiftelsen 1993
Estrid Ericson stipendiefond 1991, 1992, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse 1991, 1993, 1999, 2001
IASPIS projektbidrag 1996-1997
IASPIS resestipendium 2000, 2000, 2001, 2002, 2005
Johan Meijers fond, Ärkebiskpen I Uppsala, 2007
Stawenows stipendium Konstfackskolan 1992
Stiftelsen Lars Hiertas mine 2005, 2006, 2007, 2010
Bild:Mariaskrin.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »