FRÖGÄRD I OSBY

FRÖGÄRD I OSBY
Frögärd Ulvsdotter i Ösby, svensk vikingatida runristare. Frögärd är den enda historiskt kända kvinnliga runmästaren i Sverige. Sondotter till Nils Allesson, som möjligen var i tjänst i Knut den stores flotta i England, vars vikingar hemsändes till Skandinavien 1017. Fadern hette Ulv. Hon ristade i början av 1000-talet en sten i Väsby (Össeby-Garn) samt en sten vid Angarns kyrka i Uppland; Upplands runinskrifter 203.

Bild: Upplands runinskrifter 203, Inskriften lyder i översättning:
"Alle lät resa denna sten efter Ulv, sin son, fader till Frögärd i Väsby. Rätt är ristat."


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »