ANNETTE JOHNNERFELT

ANNETTE JOHNNERFELT
Skulptör och sociolog. Född 1958 i Stockholm. Skulpturerna har en koppling till människan i samhället. En länk till grundläggande värden som är gemensamt för människor oavsett etnisk bakgrund, politiska landskap och nationella gränser. Ett gränsöverskridande arbete där inspirationen många gånger är hämtad från många års vardagsliv i andra kulturer. Hon strävar emot ofärdiga bilder som motiverar betraktaren att själv fylla i tomrummen. Arbetet är lika mycket det som undvikits som det som faktiskt finns med. Hon vill väcka en tanke, en reflektion och ett igenkännande i nutidens samhälle där sociala nätverk på Internet ersätter mänsklig interaktion. Redan som tonåring deltog hon på konstfacks kvällskurser i Stockholm. Elev på Fireborn Studios,PA,USA 2003, Elev på Fireborn Studios, PA,USA, 2003, Agape Ceramics, Yokohama 2004, Yamate Toguei, Tokyo 2005-2006, och Morley College, The Henry Moore Sculpture Studio i London 2014. Agape Ceramic, Yokohama 2004 och Yamate Tougei, Tokyo 2005-2006. Sedan våren 2006 har hon deltagit i samlingsutställningar i Tokyo, Yokohama, London, Paris, Bryssel, Köpenhamn och i Sverige.


ANNETTE JOHNNERFELT finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »