ERIK-TORE AHLSÉN

ERIK-TORE AHLSÉN
Bröderna Erik Valfrid H. Ahlsén (född 12 oktober 1901, död 13 oktober 1988) och Tore Olov Hjalmar Ahlsén (född 29 juli 1906, död 26 juni 1991) var två svenska arkitekter.
Erik och Tore Ahlsén växte upp i förorten Gröndal i Stockholm och fick tidigt insikt i byggbranschen, då deras far var snickarledare. Båda fick sin första utbildning vid Tekniska skolan (idag Konstfack) i Stockholm, och sedan, efter några års praktik, utbildade de sig till byggnadsingenjörer vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och fortsatte sedan med arkitektstudier. Erik Alsén var under tjugo år knuten till KF:s arkitektkontor. Tore Alsén var medarbetare till Erik Lallerstedt och Gunnar Asplund, men hade också praktiserat vid KF:s arkitektkontor.
År 1937 startade de ett gemensamt arkitektkontor och kom under sina verksamma år att samarbeta kontinuerligt. Den långa praktiktiden hos kända arkitekter och på stora arkitektkontor gav Erik och Tore Ahlsén den omfattande erfarenhet som återspeglar sig i deras gemensamma verk. Deras arbeten omfattade bostadsområden och framför allt en serie uppmärksammade centrumanläggningar, men även inredningar och möbler.
Tillbyggnaden av Kristianstads rådhus från 1936-40 påminner om Asplunds rådhustillbyggnad i Göteborg. Årsta centrum från 1943-54 visade en hög ambitionsnivå, där medborgarhus, bibliotek, teater och biograf dominerar ett intimt torg, medan butikerna spelar en underordnad roll. De dekorativa, abstrakta fasadmålningarna fick en del kritik på sin tid, idag är dom kulturskyddade.
I PUB:s Bohagshus i Stockholm från 1959, med sina fasader av glas, indelade med tunna metallramar, visar bröderna Ahlsén en modern varuhusbyggnad, som smälter fint in i det trånga gaturummet, där himlen speglar sig i de stora glasytorna.
Erik Ahlsén promoverades 1978 till teknologie hedersdoktor vid vid Chalmers tekniska högskola.[1] och båda bröderna promoverades till teknologie hedersdoktorer vid KTH 1983.[2] Bröderna fick Kasper Sahlinpriset för PUB och Medborgarhuset i Örebro.

Verk (urval)
Kristianstad rådhus, 1936-40
Årsta centrum, Stockholm, 1943-1954
Sickla strand, Nacka 1947-48
Varuhuset PUB Bohagshuset, Stockholm, 1955-1959
Varuhuset Krämaren, Örebro, 1955-63
Medborgarhuset, Örebro, 1957-1960
Henriksdalsberget, 1964-69
Örebro Teater, restaurering, 1966-1976
Statens institut för byggnadsforskning, Gävle, 1972-1976.

Bild: Erik och Tore Ahlsén.


Mer info om ERIK-TORE AHLSÉN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »