KENT WISTI

KENT WISTI
Präst, bildkonstnär och författare: Född 1971, Älmhult.
Är verksam i Malmö.
Målare och grafiker. Utbildad vid KV konstskola i Göteborg och grafikskolan Forums kvällskola i Malmö. Representerad ibland annat statens konstråd och flera kommuner och landsting. Wisti är medlem i Grafiska sällskapet.
Hans bilder präglas av en narrativ närvaro i spänningsfältet mellan tillit och ängslan. De antydda, men ändå skarpa, gestalterna bär tillsammans med betraktaren ordlösa existensiella grundteman. Hans bilder har ofta ett ursprung i bibelns berättelser men delar som all god hermeneutik sitt eget tolkningsföreträde med åskådaren.
Det ofta nonfigurativa måleriet bär samtidigt en stark vilja och explosivitet trots en avvaktande färgskala. Kent Wisti är son till Grafikern Leif Olausson.


KENT WISTI finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om KENT WISTI»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »