BETH Elisabeth ZEEH

BETH Elisabeth ZEEH
Bildkonstnär. Född 7 augusti 1911 i Stockholm, död 2004. Hennes far var överstelöjtnant Erik Zeeh. Studier i Stockholm och under resor till till bl a Tyskland, Frankrike och Italien. Hon har utfört monumentalmålningar för stadshusen i Nyköping (1962) resp Flen (1963) och haft ett flertal separatutställningar i Sverige och även utomlands. Gift (1944) med konstnären Ryno Frieberg.


Mer info om BETH Elisabeth ZEEH»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »