ROY BÄCKBOM

ROY BÄCKBOM
Bildkonstnär och illustratör. Född 1933 Studier vid Konstfackskolan.
Samlingsutställningar: Unga tecknare på Nationalmuseum, Stockholmssalongen på Liljevalchs, Gävle museum, Konstsommar i Uppsala, Tecknarmässa på Kulturhuset i Stockholm. Illustratör till Prismas uppslagsböcker, läromedel och tidskrifter.
Representerad: Moderna muséet (prov.H.M.K.).
Nationalmuseum, Moderna Museet.
Stockholm stad, Uppsala, Gävle och Torsby kommuner
samt, Satirarkivet.

"Bilden speglar alltid sin tid i någon mening och uppfattningen om vad som är konst får ständigt sina törnar. Ingen har heller kunnat sätta dess yttersta gräns.
Jag har inte någon särskild idé om konst och gör heller inte bilder för att stå i uppmärksamhetens tjänst. Mina bilder kan möjligen väcka associationer, eller ge en insikt bortom vardagen, men existerar annars för sin egen skull. Någon ägare finns inte. Vi är alla betraktare."
— Roy Bäckbom


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »