GUNNEL BOMAN

GUNNEL BOMAN
Tecknare, skulptör och bildkonstnär. Utbildning: Fil. kand i konsthistoria, litteraturhistoria och statskunskap, samt studier för Lennart Rodhe. Hon arbetar i plåt, lera, gips. Gjuter i brons och konstplast, samt målar i akvarell. Separatutställningar: 1989 Konstnärshuset, Stockholm. 1992 Galleri Hera, Stockholm. 1993 Konstfrämjandet, Norrköping. 1997 OUe Olsson-huset, Solna. 1997 Stadsbiblioteket, Solna. 2000 Konstfrämjandet, Uppsala. 2000 Edsbergs glatt, Sollentuna. 2001 Konsthallen, Jakobsberg. 2001 Bokmässan, UKF-förlag, Sollentunamässan. 2004 Galleri Nordens ljus, Stockholm. 2004 Galleri Aqueli. Samlingsutställningar: 1978 Liljevalchs Vårsalong, Stockholm. 1983 Gummessons Konstgalleri, Stockholm. 1984 Konstnärshuset, Stockholm. 1991 Konstnärshuset, Jubileumssalongen, Stockholm. 1993 Riksdagshuset. 1993 Lidingö Stadshus. 1994 Solna Stadshus. 1995 Sollentunamässan. 1998 Konst i Centrum, Solna. 1998 Vasahallen, Stockholm. 2001 Vingen, Solna. 2002 Svartvit teckning i fokus. Gallen Hagström, Stockholm. 2003 Sollentunamässan, Skulptörförbundet. Galleri Norden Ljus, 2005. Gallerie Marziart, Hamburg 2006. Teckningsbiennalen i Pilzen, Tjeckien 2006. Svensk-Finska Konstcentret, Hanaholmen, Helsingfors 2007. Offentlig utsmyckning: Formgivning av kormatta. Bromma kyrka, gravyrer för Solna Stad. Representerad: Statens Konstråd. Stockholms Stad. Sveriges Allmänna Konstförening. Konstskatternas Hus. Centralposten, Stockholm. SoIna Stad. Stipendier: 1993 Föreningen Svenska Konstnärinnor. 1999 Solna KuIturstipendium. 2000 Svenska Konstnätershas Förening. 2002 Föreningen Svenska Konstnärinnor.Medelmskap: Konstnäremas Riksorganisation. Skulptörfärbundet. Föreningen Svenska Konstnärinnor. Svenska Konstnärernas Förening.
Utgivit Konstboken Flamenco.
Bild: Afrodite, gips.


GUNNEL BOMAN finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om GUNNEL BOMAN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »