JÖRGEN SVENSSON

JÖRGEN SVENSSON
Bildkonstnär, pedagog, projekt, installationskonstnär ochförfattare. Född 1958 i Skoghall, bosatt i Göteborg. Han var professor på Konsthögskolan Valand i Göteborg 1996-2002 och vid Konstakademien Trondheim 2002-2006. Hans arbeten är i huvudsak baserade på tre områden. Det ena är de arbeten han gjort för gallerier, museer och konsthallar. Det andra utgörs av undervisning, föreläsningar och konsultation, medan det tredje området omfattar projekt, varav flera tagit plats i det offentliga rummet och utanför de traditionella arenorna för konst. Han är av den meningen, att det är svårt att göra bra relationella verk i den vita kuben, av många skäl. Den typen av verk fungerar bäst utanför institutionerna. I början försökte han upprätthålla båda världarna för han tycker om gallerirum och konsthallar. Men i och med att projekten blir allt större och mer komplexa så fick han mer eller mindre avstå från galleriutställningar. De utställningar han har gjort i den vita kuben, har nästa alltid handlat om bilder eller installationer. Han arbetar ofta med längre projektbaserade verk i ett socialt och politiskt sammanhang. Inom detta område anses han vara en av pionjärerna i Sverige. Ett av de mer uppmärksammade projekten handlade om hans uppdrag som rådgivare till dåvarande kulturminister Margot Wallström 1995, som han förhöll sig till, som ett konstprojekt. Dagboksanteckningar från tiden på kulturdepartementet resulterade i verket Vi, ett multimediaverk i bild, text och musik. Ett annat projekt var Regeringsmiddag från 1994, då han inbjöd delar av den svenska regeringen till en restaurang i Stockholm för att dinera med allmänheten. När han år 2000 deltog i samlingsutställningen Amateur och Eldsjäl på Göteborgs Konstmuseum, monterade han texten Pizzeria i brons på museets fasad. Samma år initierade och organiserade han Public Safety, i hans födelseort Skoghall, som är en bruksort i Värmland. Han bjöd in en rad internationella samtidskonstnärer och hela projektet resulterade även i en dokumentärfilm som visades i SVT. Han har också skrivit radioteater, bland annat pjäsen, Intagningen som var ett samarbete mellan Sveriges Radio P1 och Radioteatern. Han initierade och drev tillsammans med den norske kritikern och skribenten Jan Inge Reilstad ett av huvudprojekten då Stavanger var europeisk kulturhuvudstad 2008. Projektets namn var Neighbourhood Secrets och involverade förutom han själv, även sju andra internationella konstnärer. Inom ramen för det projektet skapade han verket Behind Every Great Fortune There Is A Crime. Projektet omfattade bland annat en exakt kopia av en fängelse cell från Stavanger fängelse byggd i glas. Cellen placerades inne i Stavanger Kulturhus. Han skapade också en biktstol på Internet, www.skriftestol.net, där allmänheten kunde bekänna sina synder. Till skillnad från en vanlig biktstol var det fångar från Stavanger fängelse som intog prästens roll och som gav syndernas förlåtelse. Projektet innehöll också ett samarbete med den norska modetidskriften Tique. Han gjorde även en installation på Moderna Museet som gav möjlighet till ett publikt deltagande, men verket var inte baserat på det. I huvudsak var det en ljud och ljusinstallation. Stipendier: Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik, teater och design 2009.
Bild: Behind Every Great Fortune There Is A Crime, 2008.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »