KURT SUNDBERG

Bildkonstnär, illustratör, född 1919 på Kronotorpet Gravsjöberg i Fredrika socken 1919. I mogen ålder började han ägna mer tid åt sitt intresse för teckning. Motiven hämtade han från sin uppväxtmiljö, men också från den folkliga väckelsens sånger och från den nordiska mytologin. Arbetet resulterade i två böcker, Torpet Åsen på Brännsjöskogen, 1965 i samarbete med författare Sune Jonsson, samt Till det härliga land, från väckelsens motivvärld 1968.


Mer info om KURT SUNDBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »