TORSTEN NORMAN

TORSTEN NORMAN
Bildkonstnär, född 1922 i Brattby, mellan Vännas och Umeå i Västerbottens län.
Efter moderns död 1930, kom han, att från 8-årsåldern växa upp hos en kvinnlig släkting i Mårdsele. Inte förrän 1947 då han fick anställning vid SJ. i Vännäs lämnade han Mårdsele. Trots sina svåra uppväxtår började han tidigt att teckna och måla, vilket han fortsatte med efter sin anställning vid SJ. Uppmuntrad bland annat av nestorn inom den västerbottniska konstnärskåren Carl Magnus Lindquist, kom han att 1948 begära tjänstledigt från sin anställning vid SJ för att studera vid Otto Skölds målarskola i Stockholm.
1953 genomförde han en försäljningsmässigt mycket framgångsrik och av kritiken uppskattad debututställning i Vännäs, varefter han 1954 sökte och vann inträde vid Valands målarskola i Göteborg, för Endre Nemes och Torsten Renqvist. Studierna vid Valand pågick åren 1954–1959 varefter han slog sig ner för gott i Göteborg och senare i Västra Frölunda. Han upprätthöll kontakten med sin uppväxtmiljö i Västerbotten livet igenom, med återkommande besök och vistelser.
Han genomförde ett flertal separatutställningar runt om i mellan och södra Sverige, men hade även visningar av sin konst i Norrland.
Stipender: Kiruna stads kulturstipendium 1970.
I samband med stipendievistelsen i Kiruna påbörjade arbetet med sin stora serie med 8 stycken målningar, med namnet, Man med vattenflötverk, till minne av bygdeoriginalet och uppfinnargeniet Karl-August Abrahamsson, i folkmun kallad, Tok-Abraham. Målningarna bygger på ett verklighetsmaterial från Mårdsele våren 1934, när han fick som barn uppleva denne Karl-August Abrahamssons uppvisning på och vid Vindelälven.
Minnersutställning i Västerbottens Museum 2004.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »