HUGO Elias BACKMANSSON

HUGO Elias BACKMANSSON
Finsk bildkonstnär och övertelöjtnant. Född 1860 i Pemar, död 1953 i Helsingfors. Utbildning: Åbo Ritskola mellan 1870 och 1873 och vid Konstakademin i Sankt Petersburg från 1894 till 1899. Han tjänstgjorde som officer i ryska armén. Han tog avsked som militär 1899 och ägnade sig därefter åt konsten, bland annat fick han uppdrag, som bataljmålare i Manchuriet under rysk-japanska kriget och som chef för de ryska bataljmålarna under första världskriget från 1917. Han målade främst porträtt, även ett självporträtt 1908, landskap, genremålningar och motiv med anknytning till militärlivet. Under sina många resor till Tanger och övriga Marocko mellan 1906-1907 och 1939 målade han nordafrikanska vyer.
Bild: En gouache, som han målat med motiv från Tanger 1912.


Mer info om HUGO Elias BACKMANSSON»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »