CURT GÖTLIN

CURT GÖTLIN
Fotograf, bildkonstnär. Född 1900 i Karlshamn, död 1993. De första åren bodde familjen i Karlshamn, men flyttade till Karlskrona 1902. Familjen flyttade till Mjölby 1914. Han studerade vid Högre Tekniska Läroverket i Västerås under två år i matematik, kemi och fysik. Förmodligen hade han gått i sin fars fotspår om han inte hade fått en kamera i present 1917. Fotointresset vaknade omedelbart hos honom och vid den militära inryckningen på 1920-talets början tog han med sig kameran för att skildra militärlivet vid signalkompaniet i Eksjö. Det blev mängder av porträtt- och gruppfotograferingar vid kompanier och bataljonsstaber. En kapten vid kompaniet hade hjälp honom att iordningsställa ett mörkrum för kopieringsarbete. Kameran var för honom Aladdins lampa och mörkrummet var trollkarlens grotta. Vid 21 års ålder beslöt han sig för att överge studierna i naturvetenskap och i stället börja studera fotografi. Han lyckades få en oavlönad ledig elevplats, hos hovfotograf K.L. Lindelöw i Norrköping. En fördel som uppvägde den ekonomiska sidan av saken var, att flera av tidens kända fotografer besökte hovfotografen K.L. Lindelöw och han i sin tur besökte kollegor runt om i landet och Curt Götlin fick vid några tillfällen resa med till Stockholm. I Stockholm blev han presenterad för de kända fotograferna: Ernest Florman, Petrus Pramm, Ferdinand Flodin, docent John Hertzberg och Fil. Dr. Henry B. Goodwin. Efter några års studier och praktik i fotokonsten fick han tjänst som föreståndare vid Kalmar Fotografiska Ateljé. Han antogs därefter som elev för den då välkände tyske fotografen Nicola Perscheid, efter rekommendation av Henry Goodwin. Som 25-åriging kom han till häxkitteln Berlin, som sannolikt var mer betydande som konstmetropol än Paris under dessa hektiska år i 1920-talets mitt. Han fick i uppdrag att fotografera politiker, statsmän och författare som exempelvis Thomas och Heinrich Mann, nobelpristagaren Gerhart Hauptmann, litteraturpriset 1912, konstnären och direktören för Konstakademien i Tyskland och många andra. 1926 var han åter i Sverige. Han startade hösten 1927 en egen fotoateljé i Örebro.
Utställningar: 1928 i Stockholm, 1934 på Liljevalchs Konsthall. Internationell utställning i Budapest 1927. Så följde den ena utställningen efter den andra tills han började sovra och endast deltog i de absolut förnämsta. Han var dessutom bildkonstnär som målade tavlor och gjorde collage. Utställningar med hans bildverk arrangerades av Kommittén för fotograf Curt Götlin, i ett antal Mellansvenska och Sydsvenska kommuner under 2008. Stadsbiblioteket Karlskrona 2008.
Han arbetade i sin fotoateljé i Örebro från 1927 till 1963. Men ekonomin blev sämre när de billiga småkamerorna kom och människor började fotografera mer själva. Då sålde han ateljén och öppnade en mindre ateljé i Nora. Redan under det första etableringsåret, började han sända sina fotografier till svenska och internationella och fotoutställningar.
Han är känd särskilt som porträttfotograf och arbetade som hovfotograf. Hans porträttkonst kännetecknas av en harmonisk återgivning av de avfotograferade personerna. Hans porträtt tillhör de förnämsta inom svensk porträttkonst. Han var en centralgestalt i svensk fotohistoria.
Han var verksam i sin ateljé till sitt nittionde år och honorerades samma år med en sommarutställning på Moderna Muséet - Fotografiska avdelningen i Stockholm, Curt Götlin 90! Han var ordförande i Svenska Fotografers Förbund 1957-1960 och dess vice ordförande ett 20-tal år dessförinnan. Han var ordförande i Mellersta Kretsen av Svenska Fotografers Förbund i 20 år.
Representerad: Moderna museet - Fotografiska avdelningen i Stockholm, Örebro läns Museum i Örebro, Stadsarkivet i Örebro, Örebro Konsthall, samt Kulturförvaltningen i Nora.
Stipendier: Olympiadåret 1936 blev han Agfa-stipendiat och reste på nytt till Tyskland.
Bild: Ett av hans mest kända fotografier.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »