REBECCA LUNDH

REBECCA LUNDH
Bildkonstnär. Född i Norrköping 1955. Hon bor och arbetar i Göteborg. Utbildning: Domen Konstskola, Göteborg, Konservatorutbildning Ateljé Varia, Göteborg, för konservator hos Michael Reese Restoration i Kalifornien. Gustavus Primus Målarskola i Göteborg, Konstvetarlinjen, Göteborgs Universitet, ABF-målarskola, Film och Videoakademin, Göteborg, samt Kungliga Operan i Stockholm. Hon är sedan 1997 fritt utövande konstnär. I det abstrakta måleriet öppnas kanalen in i det undermedvetna. Att få möta betraktaren i det abstrakta känns magiskt och spännande. I konstens eget språk ett språk som inte behöver förklaras eller översättas till ett annat. Hennes bilder träder fram alltmer av sig själva, en resa inåt. Hennes måleri inspireras av starka ögonblicksintryck från naturen, där penseldragen fångar ljusets inverkan på det som för henne är spännande och känslomässigt starkt. Separatutställningar: SCA, Göteborg 2007. A-Gallery, Göteborg 2001, 2006-2007. Galleri Stockselius, Skövde 2006. Astra Zeneca, Göteborg 2006. Restaurang Hos Pelle, Göteborg 2005. Galleri B-fors, Stockholm 2004. Galleri da Matteo, Marstrand 2004. Galerie Galax, Göteborg 2004. Galleri Mareld, Marstrand 2003. Galleri Win Win, Göteborg 2002. Galleri Suomi, Stockholm 2000. Torslanda Flygtorn, Göteborg 1980. Samlingsutställningar: A-Gallery, Göteborg 2000, 2002, 2003. Galleri Mareld, Marstrand, 2002. Ohlsson & Uddenberg, Göteborg 2002-2005. Gallei B-fors, Stockholm 2002. Röda sten 2004-2006. Jurybedömda utställningar: Liljevalchs vårsalong 1999. Videovisningar: Göteborgs Filmfestival 1996. Offentlig utsmyckning: Kriscentrum för kvinnor, Göteborgs Kommun 2000. Enheten för Onkologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala 2002. Rudbeckslaboratoriet, Forskningsinstitut för Cancer och Genetik 2002. Nolhaga Slott 2005.
Bild: Abstrakt.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »