SIMON HACK-Jöransson

SIMON HACK-Jöransson
Mäster stenhuggare och bildhuggare. Född 1605 i Tallin i Estland, död 1672 i Boda. Båtsman i Stockholm 1634. Stenhuggaregesäll 1637, mästare 1647. Han var verksam i Falun, Leksand, Rättvik och Boda. Han högg milstenar, dopfuntar och, kyrkportaler. Han var gift med Anna Hansdotter född 1616 i Falun och död 1674 i Boda.
Det finns endast ett fåtal bevarade dopfuntar kvar av de han gjort. En blev huggen och skänkt till Gagnefs kyrka på 1600-talet av kyrkoherden P. P Björkskogensis och hans fru som fick inristat följande inskription: Petrus Petri ECCL Pastor Sara Michelsdoter.
En annan dopfunt finns i Boda Kyrka som är tillverkad i grå och röd kalksten och en från 1670- talet som återfanns på kyrkvinden i Folkärna kyrka och försågs 1931 med en rekonstruerad bärande pelare. År 1775 användes inte dopfunten längre i Gagnefs kyrka och den såldes därför till Mockfjärdsborna och hamnade i Mockfjärds kyrka, där den nu finns.
Bild: Dopfunten i Mockfjärds kyrka.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »