KJELL STRANDQVIST

KJELL STRANDQVIST
Bildkonstnär, tecknare. Född 1944 i Härnösand, bosatt i Stockholm. Han studerade vid Konstskolan Idun Lovén 1963-1964, samt vid Konstakademin i Stockholm 1964-1969.
Han arbetar ofta med övermålningar och korrigeringar, där flera lager färg ger en transparent och mångtydig yta. Teckningen i de nya målningarna har tillkommit med hjälp av matriser, några enkla föremål som en burk, några lock och en linjal. Korrigeringen, som han kallar det, har blivit ett betydelsefullt moment i processen. På detta sätt förbinds underliggande händelser med verkets yta och en obestämd rumslighet skapas. Det som vid en första anblick tycks entydigt är både förtätat, mångtydigt och sammansatt. Ibland låter han även målningarna kommunicera med objekt på väggen, som färglagda kuber och skapar därmed verk med en större rumslighet och av installativ karaktär.
Separatutställningar: Örebro Konsthall 2008. Pysar och sländor, måleri 2008. Galleri Lindqvist, Arkelstorp, Skåne 2008. Galerie Aronwitsch, Stockholm 2008, 1997, 1994, 1992, 1985, 1983, 1970, 1968. Galleri Mariann Ahnlund, Umeå 2007. Tommarps Kungsgård, Kvidinge 2007. Bohusläns Museum 2005. Uddevalla Konsthall 2005. Konstakademien, Stockholm 2004. Thielska Galleriet, Stockholm 2003. Galleri Mariann Ahnlund, Umeå 2001. Galleri i8, Island 1999. Härnösands Konsthall 1994. Krognoshuset, Lund 1998, 1992. Galleri Ahnlund, Umeå 1996, 1989. Station Skelderhus, Skelderviken 1993. Kavaletten, Uppsala 1992. Galleri 54, Göteborg 1988. Thielska Galleriet, Stockholm 1987. Ålands Konstmuseum, Mariehamn 1984. Centre Culturel Suédois, Paris 1982. Galleri Olsson, Stockholm 1979, 1977, 1973. Konstnärsbolaget, Stockholm 1974, 1977, 1979.
Samlingsutställningar: Insert, Leverkusen, Tyskland 2003. Ten Makes Ten, Umeå 1994. Tretton Samtida, Waldemarsudde, Stockholm 1990. Kretsen kring Konstnärsbolaget, Centre Culturel Suédois, Paris 1981. 4, Örebro museum, Örebro 1968.
Offentlig utsmyckning: Spaljé, målning i stucco lustro teknik för Utbildningsdepartementet 1994.
Vertikal, Glasmålning, Stockholm 1994. Mönsterbild för golv i terazzoteknik, Bostads AB Poseidon, Göteborg 1994. Vinkelrum, - nio målningar på trä, Visby Länsstyrelse, Visby 1991. Mönsterbild för golv i terazzoteknik för inrikeshallen, Arlanda 1990. Relief, aluminium för Arlanda Inrikes 1990. Triptyk, målning för Televerket, Göteborg 1985.
Publikationer: TRANSPARENSER Kjell Strandqvist, med text av Jan Svenningsson 2004. Kjell Strandqvist - ett interaktivt konstnärsporträtt, CD-rom producent, Sandler Mergel- Nordstedts förlag. 1996. Strukturer Figurer- katalog, med text av Kjell Strandqvist 1994. Mallar- katalog, med text av Thomas Hård af Segerstad 1991. Tretton samtida– katalog, med text av Mats Arvidsson 1990. Kjell Strandqvist – katalog, med text av Ulf Linde 1988. Objekt– katalog, med text av Håkan Blomkvist 1982.
Representerad: Moderna Museet, Stockholm. Örebro läns museum.
Medlemskap och uppdrag: Ledamot i Thielska Museets styrelse 2005-, Ledamot i Leksands Konstmuseums styrelse 2004- Projektledare, Statens Konstråd 1998-2006. Uppdrag att sammanställa en Kvalitetssäkringsrapport Situation & Kommentar, för Konstakademin i Stockholm 1996-1997. Styrelseledamot i Moderna Museets Vänner 1994-1999. Styrelseledamot i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse 1993-1998. Ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna 1990. Ordförande i NUNSKU, Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet, 1984-1986. Startade och drev Konstnärsbolaget 1973-1981.
Lärare på Konstskolan Idun Lovén 1975-1984 och Professor vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm 1986-1996.
Bild:Who is Afraid?, 1985.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »