RUDOLF LINDQVIST

Bildkonstnär. Född 1917 i Norsjö i Västerbottens län och har hela sitt liv varit verksam som konstnär i sin hembygd. Han studerade vid Otto Skölds och Leon Welamssons Målarskolor, Academie de la Grande Chaumiere i Paris och i muralmåleri, al secco vid Konstakademien. Han är son till konstnären Johan Mauritz Lindqvist och bror till Adof Lindqvist. Han har gjort studieresor till Italien, Frankrike, Spanien, Kreta, Jugoslavien och de nordiska länderna.
Utställningar: i de flesta norrländska städer, i Helsingborg och Stockholm. Han har också deltagit i Svensk-Finsk bytesutställning och Norsk-Svensk grupputställnig.
Representerad: i Statens konstråd, Norrbottens och Västerbottens landstings samlingar, i Skellefteå, Luleå och Umeå kommuner, och med ett par offentliga utsmyckningar och många målningar i Norsjö.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »