ARVID BACKLUND

ARVID BACKLUND
Skulptör. Född 22 augusti 1895 i Svärdsjö, död 1985. Hans far dog när han bara var några år gammal. Själv blev han drabbad av en TBC-sjukdom i höften, vilket gjorde att han fick svårt att gå och hjälpa till med arbetet hemma på gården. Vid tio års ålder fick han höra ett samtal mellan modern, farbrodern och läkaren, som sa, att han troligen inte skulle uppleva sin 15-årsdag och därför skulle de inte kosta på honom någon dyr behandling. Som sysselsättning brukade han sitta och kreta små gubbar i trä. En man vid namn Hugo Schillander, var på semester i Svärdsjö och bodde på pensionatet där. Han gjorde ett besök på den Backlundska gården för att få se de vackra dalmålningarna, som fanns på väggarna där. Han råkade då se de små träskulpturerna och frågade farbrodern till gossen Arvid vad det var för något. Det är inget särskilt med dem, sa farbrodern då. Hugo Schillander bad då att få låna en. Det visade sig att denne man var Anders Zorns revisor. Ett halvår senare en vinterdag, kommer det en släde dit med två celebra gäster. Det var Anders Zorn själv och Carl Larsson. Ja, det här ser ju riktigt lovande ut, sa då Anders Zorn, vilken oftast var mycket skeptisk. Anders Zorn hjälpte honom och han erhöll stipendium och började studera vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm 1916-1919, fick bra vitsord och rekommendationer till fortsatt utbildning vid Konstakademien. Den framstående danske skulptören och akademiprofessorn Einar Utzon - Frank, född 1888, blev intresserad av honom och erbjöd honom att studera vid Konstakademien i Köpenhamn. Därefter gjorde han en studieresa till Rom. Han var jämnårig vän till Jerk Verkmäster och falugrafikerna. Han fick senare hyra Anders Zorns ateljé i Falun och så småningom även hyra en ateljé i Stockholm. Första tiden som färdigutbildad skulptör gjorde han många utsmyckningar för olika kyrkor, sedan kom de som ville ha porträttbyster. Det var Selma Lagerlöf, Alf Jernberg och Anders Diös, som också stod för kostnaderna för skulpturen Hårkulla, utanför Hårsmyckesmuséet i Våmhus. Offentlig utsmyckning: förteckningen över hans verk upptar över 220 arbeten i offentlig och enskild ägo. Några av dem är bysten av konstnärens vän Albert Engström i granit. 1924 bad Dala Gymnasistförening honom om att göra ett porträtt av Erik Axel Karlfeldt som gåva när denna skulle fylla 60 år. Den skulptur i trä, som han då gjorde, hamnade senare i Falu Läroverk. När Karlfeldt dog 1931, gav Svenska Akademien honom i uppdrag att göra ett minnesmärke. Det blev en relief, som pryder gravvården på Folkärna kyrkogård. En annan personlighet som skulpterades av honom var Selma Lagerlöf. De båda förstod varandra mycket väl på grund av bådas handikapp. Han gjorde två skulpturer i helfigur, varav den ena idag finns i Arvid Backlundgården i Svärdsjö. Han har också förevigat ärkebiskop Nathan Söderblom och biskop Billing, nobelpristagaren Hugo Theorell och många andra berömda vetenskapsmän. Den minnessten som 1920 restes i Prostparken i Svärdsjö, som 400-årsminne av Gustaf Wasas vistelse i bygden var han redan som 25-åring med om att utforma. 1920-1921 restaurerades Svärdsjö kyrka och han fick då många uppdrag. Han skar i trä bilder av Kristus och de fyra evangelisterna. Han har också gjort två krucifix, det ena i gravkapellet i kyrkan och det andra i Lumshedens gravkapell. För Svärdsjö har han också gjort en byst i brons av organisten och läraren D G Sjöberg, som är placerad utanför Källängets gamla skola. I Sockenstugan kan man se kommunalmannen V. Vilhelmsson och utanför Svärdsjö kyrka står sedan 1969 skulpturen Såningsmannen. Hans bostad i Svärdsjö norr om Falun finns bevarad och visas sommartid för allmänheten. Han fick uppleva sin 15-årsdag och mer till, för han gick bort först när han var 90 år gammal.
Bild: Såningsmannen, som står som kopia utanför Svenska Lantbruks Universitetet i Ultuna sedan 1977.


Mer info om ARVID BACKLUND»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »