KARIN WIKSTRÖM

KARIN WIKSTRÖM
Bildkonstnär och grafiker. Född 1959 i Östersund. Utbildning: Kv.s Konstskola 1987-1988. Hovedskous Målarskola 1988-1990, samt Valands Konsthögskola 1990-1995. Hennes målningar har aldrig titlar. Hon lånar drag från fablernas och barnets bildvärld. Det hon beskriver sker inte i en lättsam barnkammarvärld. Istället verkar figurerna fungera som alter egon, personliga eller andras, vars uppgift är att skildra människans utsatthet, sårbarhet, lidelser och böjelser, med ett mångtydiga innehållet. Utbildning: Separatutställningar: Bror Hjorths Hus, Uppsala 1995. Galleri Rotor, Göteborg 1995. Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum 1996. Galleri 1, Göteborg 1997. Wetterling Gallery, Stockholm 1997. Ahlbergshallen, Östersund 1998. Anders Tornberg Gallery, Lund 1999. Galleri 1, Göteborg 2001. Gerlesborgsskolan, Gerlesborg 2002. Galleri Argo, Stockholm 2002. Saltarvet, Fiskebäckskil 2003. Galleri 1, Göteborg 2004. Galleri Persson, Malmö 2004. Galleri Utås, Husum 2005. Krognoshuset, Lund 2005. Samlingsutställningar: Sports in Art, Konsthallen Göteborg 1995. Galerie du Nord, Borås 1995. Falubiennalen Nya Grafiker, Falun 1995. Till Filmen, Konsthallen Göteborg 1996. Alone Together, Liljevalchs Konsthall Stockholm 1996. The Scream, Borealis 8, Arken Köpenhamn 1996. Y-Generation, Kulturmagasinet Sundsvall-Wrexham Art Centre Wales 1997-1998. Carnegie Art Award, Helsingfors-Oslo-Göteborg-Köpenhamn-Stockholm-Reykjavik, 2000-2001. Tecknare, Ronneby Kulturcentrum, Ronneby 2002. Återkomst, Bror Hjorths Hus, Uppsala 2003. I linje, Svensk teckning genom hundra år, Liljevalchs Konsthall Stockholm 2004. Offentlig utsmyckning: Chalmers Tekniska Högskola, mikroelektronik, Göteborg 2000. Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Sundsvalls Museum, Nordiska Akvarellmuséet, Saltarvets Konsthall, Laholms Teckningsmuseum, Malmö Museum, Statens Konstråd.
Bild: utan titel" © Karin Wikström.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »