Kristina Charlotta MÖRNER

Bildkonstnär, tecknare, författare, poet, född på Gåfvetorp i Småland 1760, död 1832 på Benestad, Småland. Hon var dotter till överstelöjtnanten greve Carl Gustaf Mörner och Sofia Elisabet Steuch. Hon gifte sig i 20 års åldern med majoren friherre Axel Thure Gyllenkrook. Äktenskapet upplöstes efter 19 år 1799. 1800 gifte hon om sig med en krigspresident, friherre Bror Cederström. Hon har blivit kallad sin tids fru Nordenflycht, mera för det hon att hon samlade skalder och konstnärer omkring sig än för egna vittra arbeten. Hon har skrivit flera skaldebrev och småstycken på vers, vilka hon tonsatte. Det mest bekanta är nog den förr allmänt sjungna visan "Välkommen, o måne, min åldrige vän". Som tecknare utmärkte hon sig för rask hand och visade i det hänseende släktskap med sin brorson Hjalmar Mörner.


Mer info om Kristina Charlotta MÖRNER»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »