OLA ÅSTRAND

OLA ÅSTRAND
Bildkonstnär och kurator. Född 1959, Helsingborg. Utbildning: Konsthögskolan Valand i Göteborg 1986–1991. Han arbetar med teckning, grafik, fotoprocesser och installationer där bilder bryts upp, mångfaldigas och fragmentiseras. Han använder sig av associationrika symboler och populärkulturella företeelser.
Bild: Häst 2001.


Mer info om OLA ÅSTRAND»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »