BO ALSTRÖM

BO ALSTRÖM
Bildkonstnär. Född i Kalmar 1937. Han studerade som frielev för Bror Hjort, samt teoretiska studier i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Han debuterade som naivist i Stockholm på 1960-talet, men har under 1970 och 80-talen arbetat i ett expressionistiskt uttryckssätt där färgen gjorts till ett mera känslomässigt bärande element med figurativa eller andra klart avbildande inslag. Hans målningar innehåller ofta historiska motiv där olika epoker simultant framställs tillsammans. Han har tidvis arbetat som bildlärare och anlitats som konsult av Stockholms läns landsting och Sigtuna kommun.
Separatutställning: sedan 1965 i Stockholm och i olika delar av landet, samt i Antibes Frankrike, Bienalen i Menton och Luxemburg.
Offentlig utsmyckning: för HSB, samt i skolor och andra institutioner, och haft uppdrag som dekormålare vid Sveriges Television och vid teateruppsättningar.
Ett av hans verk är målningssviten Slaget - en väg till fred med tolv stora bataljmålningar som skildrar slag från olika tidsperioder, vilka alla utgjort en slutpunkt på krigshandlingar. Sviten har bland annat ställts ut på Sigtuna museum, Kastelholms slott på Åland, Roma kloster på Gotland, samt i Moskva och Kaliningrad.
Hans ateljé är belägen på Ekolsunds slott.
Bild Bo Alström.


Mer info om BO ALSTRÖM»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »