ÅKE GÖRANSSON

ÅKE GÖRANSSON
Bildkonstnär. Född i Veddinge, Halland, 1902, död i Göteborg 1942. Utbildning: Frisörlärling 1915 och fick arbete som damfrisör 1923 i Ed i Dalsland. Redan några år innan tog han en Hermodskurs i teckning och 1924 början han som elev på Valand i Göteborg för Tor Bjurström. 1927 får han skolstipendium och samtidigt börjar han bli mentalt sjuk och han blir sämre vartefter. 1928 blir hans sista år på Valand och han börjar i stället vikariera som frisör i Svenjunga. Han målar, Inga i röd tröja 1927, Svartgula penséer 1928, 1929-1930 målar han i Erling Ärlingssons ateljé, sviten av Göteborgsgator. 1930-1932 isolerar han sig i hemmet och får sjukpension. 1937 kan han inte längre vårdas hemma på grund av schizofrenin och han har dessutom fått tuberkulos. 1940 finner konsthandlaren Arne Stubelius hans målningar ihoprullade i en kökssoffa. Modern hade då redan bränt, mer än 1000 teckningar. Utställningar: I november 1941 visades Åke Göranssons 150 målningar på Modern Konst i Hemmiljö i Stockholm och utställningen blev en succé. Ett år senare visades den utökad i Konsthallen i Göteborg och då fick han själv tillfälle att se sina målningar i sällskap av vårdare. 8 månader senare avlider han. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, och Göteborgs Konstmuseum.
Bild: Profil Naulur, färgpenna och blyerts.


Mer info om ÅKE GÖRANSSON»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »