WERNER RÖLEFINTZ

Konterfejare, dekoratör, bildkonstnär i Stockholm. Han var verksam under 1642-1663. Levererade 1642 ett porträtt av drottning Kristina. 1645 och 1648 arbetade han för Carl Carlsson Gyllenhielm och 1649 i balettsalen på Stockholms slott. 1650-1651 arbetade han för Magnus Gabriel De la Gardies karuseller, tornerspel och 1655 på Drottningholm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »