WENDLA BRUMAN

WENDLA BRUMAN
Bildkonstnär och teckningslärare. (född Sahlman). Född 1924 i Storuman, i Stensele församling, död 2015 i Strömsund. Bruman studerade på teckningslärarlinjen vid Konstfackskolan och konst vid ett antal folkhögskolor samt vid Gerlesborgsskolan, och deltog i en grafik- och litografikurs vid yrkeskonstskolan i Umeå 1977. Bland hennes offentliga arbeten märks en 14 meter lång väggmålning vid Hälsocentret i Strömsund. Hon tilldelades Strömsunds kommuns kulturstipendium 1998. Representerad vid Statens konstråd, Jämtlands landsting, Våra Gårdar och ett antal kommuner i mellannorrland.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »