ULLA-BRITTA FREJE

ULLA-BRITTA FREJE
Bildkonstnär och tecknare, tidigare skådespelerska och sångerska. Född 1922 i Stockholm. Hon debuterade som bildkonstnär i Malmö 1967 efter avslutad utbildning i Stockholm och Göteborg. Internationellt verksam med utställningar i London och Paris, Stockholm, Göteborg. och Malmö.
Representerad i offentliga och privata konstsamlingar i många länder.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »