THAGE NORDHOLM

THAGE NORDHOLM
Bildkonstnär. (THAGE Lennart). Född 1927 i Gudmunrå församling, Västernorrlands län, död 1990. Utbildning: Bergs reklamskola, Åke Pernbys målarskola och Konstakademien. Han målade minnesbilder med ett personligt handlag och med klar kolorit. Offentlig utsmyckning: åtta stora oljemålningar i den stora salen i Gudmundrå Församlingshem. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Manillasamlingen och i Moderna Museéet i Stockholm.
Bild: Vinter, Sörleviken.


Mer info om THAGE NORDHOLM»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »