TAGE ERIKSSON

TAGE ERIKSSON
Bildkonstnär. (TAGE Erik Helge). Född 1916 i Västerås. Utbildning: Slöjdföreningens målarskola i Göteborg och för den svensk-amerikanske marinmålaren Reynold. E. Studieresor till Italien, Frankrike och England.
Bild: Bränningar, olja.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »