SVEN HEDIN

SVEN HEDIN
Upptäcktsresande och tecknare. Född 1865 i Stockholm, död där 1952. Han tecknade ett stort antal illustrationer till sina egna arbeten, folktyper, djur och landskap. Han var världens mest kände svensk under sin livstid. Utställning på Etnografiska muséet i Stockholm. Falkenbergs museum och i Teheran. Representerad i Nationalmuseum i Stockholm och Etnografiska muséet.
Bild: Sven Hedins fotografier på utställningen på Falkenbergs Museum 2009. Foto: Ola Folkesson.


Mer info om SVEN HEDIN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »