BIRGER PALM

BIRGER PALM
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (Sten BIRGER Halvar). Född 1878 i Norrköping, död 1928 i Stockholm. Utbildning: Tekniska gymnasiet i Norrköping. Han tillhörde kamratkretsen kring Ivar Arosenius i Göteborg. Han flyttade till Stockholm 1907 och tecknade i Stockholms-Tidningen och Strix. Han deltog i Axel Tallbergs etsningskurs vid Konstakademien 1914-1915.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »