SIGHRAF SIGHRAF

SIGHRAF SIGHRAF
Gotländsk stenmästare, verksam omkr. 1175-1210. Han har huggit dopfuntar med högtidligt tolkade figurer. Hans arbeten exporterades till flera orter runt Östersjön. Det finns en signerad funt i Åkirkeby på Bornholm. Med runor står det: "Sighraf mästare". Det är den enda dopfunten som bär hans namn, men genom jämförelser har man kunnat tillskriva honom även andra dopfuntar. 1943 fann man en relief med lejon i Vallby kyrka, Skåne, som han troligen också har huggit och han anses därför även ha uppfört kyrkan. Han utförde andra stenarbeten, såsom pelare, relikkistor och reliefer och hans namn uppträder också på en arkadpelare och i vissa arkadbågar kan man läsa bibeltexter, vilka alla är avfattade på fornnordiska. Språket är gotländska och den använda sandstenen är från Gotland.
Offentlig utsmyckning: Funtgrupp I. Dopfuntar vilkas cuppa har arkader och korta figurer: Åkirkeby kirke, Bornholm, Hannas kyrka, Skåne, en rikt skulpterad funt, Högs kyrka, Hälsingland, skulpterad funt från 1100-talets slut. Slite kyrka, Gotland, en vittrad funt, 1200. Funtgrupp II. Dopfuntar vilkas cuppa saknar arkader och har fortlöpande korta figurer, Bro kyrka, Gotland, funt från ca 1200-talet. Eke kyrka, Gotland, funt från 1100-talets senare del. Grötlingbo kyrka, Gotland, skulpterad funt från ca 1200. Hammenhögs kyrka, Skåne, funt från 1100-talet. Lau kyrka, Gotland, funt. Othems kyrka, Gotland, vittrad funt från ca 1200, möjligen av honom. Funtgrupp III. Dopfuntar vilkas cuppa har fortlöpande långa figurer, Brunflo kyrka, Jämtland en funt. Mo kyrka, Hälsingland, funt från ca 1200. Skogstibble kyrka, Uppland, skulpterad funt från ca 1200. Tingstads kyrka, Östergötland, en funt. Torps kyrka, Medelpad, en funt. Vagnhärads kyrka, Södermanland en funt som är tillskriven honom. Ogrupperade funtar, Dopfuntar av okänd typ, Brunflo kyrka, Jämtland, funt gjord av honom ca 1200. Hannas kyrka, Skåne, funt från 1100-talets senare del. Hossmo kyrka, Småland och Hulterstads kyrka, Öland två funter som han kanske har gjort. Lillkyrka kyrka, Östergötland, en fragmentarisk funt från ca 1200, samt en funt i Locknevi kyrka, Småland.
Andra stenarbeten som också är tillskrivna honom, Grötlingbo kyrka, Gotland, Reliefer. Lye kyrka, Gotland, Relikkista av sandsten från 1100-talet, samt Väte kyrka, Gotland, med reliefer av honom och Byzantios.

Bild: Bro kyrka Gotland, dopfunt från början av 1200-talet.


Mer info om SIGHRAF SIGHRAF»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »