Sara Elisabeth BRINGFELT

Sara Elisabeth BRINGFELT
Bildkonstnär. Född i Göteborg 1904, död 1993. studier på Valand och akademien i Stockholm.
Representerad: i Norrköping Museum.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »