IVAN Per Erik JORDELL

IVAN  Per Erik JORDELL
Bildkonstnär, född 1901 i Katrineholm, död 1965 i Malmö. Han studerade vid Skånska målarskolan 1930-1931. Han målade figurmotiv, stilleben, cirkusfolk, stadsbilder och människor med tomma ögon - stirrande mot det okända. Dova och intensiva färger, med grov teckning, och ofta grotesk form. Debuterade på Malmö Museum 1932 med Clown och Skånes Konstförening 1933. Han målade, Hemväg, 1939 och deltog i flera samlings och separatutställningar i Göteborgs konsthall 1946. I januari 1948 visade han i Aura, som han tillhört sedan 1937, målningen, Sjuk flicka, och en Matisseinfluerad målning, Stilleben med flygel. På 40-talet arbetade han med tempera vid sidan om oljemåleriet.
Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, Gatflicka 1940, och Göteborgs Konstmuseum, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn, samt muséer i Norrköping och Ystad.

Bild: Studie, i oja.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »