IVAN JORDELL

IVAN JORDELL
Bildkonstnär. (IVAN Per Erik). Född 1901 i Katrineholm, död 1965 i Malmö. Utbildning: Skånska målarskolan 1930-1931. Han målade figurmotiv, stilleben, cirkusfolk, stadsbilder och människor med tomma ögon - stirrande mot det okända. Dova och intensiva färger, med grov teckning, och ofta grotesk form. Utställningar: Debuterade på Malmö Museum 1932 med Clown och Skånes Konstförening 1933. Han målade, Hemväg, 1939 och deltog i flera samlings och separatutställningar i Göteborgs konsthall 1946. I januari 1948 visade han i Aura, som han tillhört sedan 1937, målningen, Sjuk flicka, och en Matisseinfluerad målning, Stilleben med flygel. På 40-talet arbetade han med tempera vid sidan om oljemåleriet. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, Gatflicka 1940, och Göteborgs Konstmuseum, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn, samt muséer i Norrköping och Ystad.
Bild: Studie, i oja.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »