RUNE HAGBERG

RUNE HAGBERG
Bildkonstnär. (RUNE Fredrik). Född 1924 i Uppsala. Autodidakt, började 1950 utveckla det direkta, monumentala arbetssätt, som han sedan försökt utveckla ytterligare. Under 1970-talet skapade Hagberg objekt i form av vita slutna pappersrullar. Han kallade dem, ikonoklasmos, bildstorm, och såg dem som pessimistiska symboler men också som fascinerande former. Utvecklingen har sedan gått vidare och i denna utställning har objekten temat, Refuser. Hans första utställning i Stockholm skedde 1959 på Gummessons. Hans senare utställningar har varit på Galleri Ahnlund Umeå 1997, 2003, Liljevalchs Svenskt 1900-tal 1999 och Den vita monokromens historia 2000, Länsmuseet Västernorrland 1999, Moderna muséet 2000, Rooseum Malmö 2000, Kabusa Konsthall Ystad 2002, Härnösands Konsthall 2004. Galleri Överkikaren 2005. Han har har han ställt ut i Oslo, Paris, Warszawa, Krakow, Tokyo. Hans kalligrafiskt inspirerade tuschmåleri kom honom att räknas som en av spontanismens förgrundsgestalter i Sverige. Representerad: i Moderna Muséet, samt konstmuséerna i Borås, Göteborg, Norrköping, Uppland, Västerås och Ystad. Hagberg har skrivit artiklar och essäer i konsttidskrifter och dagspress.
Bild: ... Och för att vi... objektskulptur...


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »