SIGFRID BENGTSSON

SIGFRID BENGTSSON
Bildkonstnär och tecknare. (Per SIGFRID). Född 1898 i Nevishög, Skåne, död 1985. Utbildning: Skånska målarskolan i Malmö, samt målarskolan i Stockholm. Han har huvudsakligen målat landskap. Han kalldes, Komålaren. Representerad: Malmö Museum och Ystads museum.
Bild: Skånskt landskap.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »