Per Eberhard COGELL

Per Eberhard COGELL
Bildkonstnär, porträttmålare Pehr (Pierre) Eberhard Cogell, född 1734, död 1812, var en svensk-fransk konstnär.
Cogell föddes i Stockholm, och var lärjunge till Jacques-Philippe Bouchardon och Pierre Hubert L'Archevêque vid Ritakademien. Han var senare elev till Gustaf Lundberg. Han erhöll understöd av svenska staten och studerade 1763-1764 vid akademin i Köpenhamn och 1764-1766 hos Joseph Marie Vien i Paris. 1769 slog han sig för resten av sitt liv ned i Lyon och blev bland annat lärare vid stadens ritskola och statsmålare.
Cogells produktion, som främst utgjordes av porträtt i Viens anda, har till största delen gått förlorad. Museet och akademin i Lyon har några prov på hans måleri. Även på Göteborgs konstmuseum finns ett porträtt av Cogell. Han lär även ha framträtt som landskapsmålare.
Bland idag försvunna målningar av Cogell märktes ett porträtt av Jean-Jacques Rousseau, ett av Marie Antoinette, samt ett 1803 till Svenska konstakademin insänt självporträtt.


Mer info om Per Eberhard COGELL»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »