Per Axel PELLE ÅBERG

Per Axel PELLE ÅBERG
Bildkonstnär, tecknare, grafiker. Född 1909 i Stockholm, död där 1964. Son till bildkonstnärn Axel Wilhelm Åberg och fick utbildning för honom, samt vid Tekniska skolan och studier i Italien.
Offentlig utsmyckning: Konstnärshusets restaurang i Stockholm, Södra teatern och Scalateatern i Stockholm.
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Jönköpings museum, Stockholm stads museum, Prins Eugens Waldemarsudde, Ateneum i Helsingfors.
Bild: Självporträtt med motbok.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »