PELLE ÅBERG

PELLE ÅBERG
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (Per Axel PELLE). Född 1909 i Stockholm, död där 1964. Son till bildkonstnärn Axel Wilhelm Åberg. Utbildning: Fick utbildning av sin far, samt vid Tekniska skolan och studier i Italien. Offentlig utsmyckning: Konstnärshusets restaurang i Stockholm, Södra teatern och Scalateatern i Stockholm. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Jönköpings museum, Stockholm stads museum, Prins Eugens Waldemarsudde, Ateneum i Helsingfors.
Bild: Självporträtt med motbok.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »