PER ZETHELIUS

PER ZETHELIUS
Silversmed. Född 1740 Ulrika Eleonora församling i Stockholm, död 8 juli 1810 i Stockholm, son till Erik Zethelius och Margareta Kristina Lund. Han inskrevs 1756 som gesäll hos sin morbror Per Petersson Lund, vars verkstad han 1766 efter avlagt och godkänt mästarstycke övertog. Zethelius tidigare arbeten präglas av rokokon, men han fick sin stora konstnärliga betydelse som pionjär av den gustavianska stilen inom silversmidet. Representerad vid Nationalmuseum med en gustaviansk gräddsnipa från 1776 samt vid Nordiska museet, Hallwylska museet, Kunliga silverkammaren, Gustav V:s samlingar i Stockholm och Röhsska Konstslöjdmuseet i Göteborg.
Barn:
1.Erik Adolf Zethelius
2.Carl Zethelius (1783-1809), silversmed
Bild: 6 silverskedar.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »