OVE JEPSEN

OVE JEPSEN
Bildkonstnär, tecknare och diktare. ( Van Reenen). Född 1934 i Danmark. Hans släktnamn är Ove van Reenen, men han använder namnet Ove Jepsen som sign. Efter studier i Danmark och Frankrike bosatte han sig 1954 i Sverige, idag bosatt i Odense Danmark. Ove Jepsen var redan igång med att göra affärer som tio åring bl.a var han läderhandlare med egna annonser i Herning Folkeblad och Ikast Avis om "køb av Skind av div djur" som han så sålde på Pelscentralen idag De Danske Auktioner i København. Ove førde ochså sin egen krig mot Tyskerne han foretog flerer ødelægelse av Tysk matrial då dom med dansk arbetare bygde Karup Flygplads. Så reste Ove till Sverige var han blev halva delen av sitt liv. Ove kom til Sverige då han var femton år, börjjade rensa betor på Jorberga gods blev betkonnung och blev du med Greven derefter på gummifabrik, sedan full lön som kok på färger som gik til Tyskland och Polen utan at han kunde laga mat. från sexton år två år i skogen som skogsarbetare. gift första gång som nittonåring. därefter affärsman, först som säljare över hele Sverige. Avslutade som avdellningschef før Sveriges störste ramfabrik NYRAM i Danmarks avdellning. Till slut som disponent for Europas största finerhandel. slutade som affärsman och började som heltids konstnär. Ove Jepsen är mellem av konstnarssamnenslutningen Form och Färgverkstaden Eskilstuna. Hans barnbarn Ellenor Jepsen har skrivit en avhandling om Form och Färgverkstadens historie som finns på internet. Ove Jepsen är representerad med sin diktsamling Stella Nova. 1983, H.M.K. Sverige. Uppsala Universitet Uppsala. Lunds Universitetsbliotek Lund. Kungl.Biblioteket Stockholm. Utbildning: Aars,Agerskov och Uhre . AudeboTekniske Ungdomsskole Holbæk under Indenrigsmimisteret Danmark 1947,1948- undervisning i teckning och måleri Ikast 1952 och 1953 tilsammen med første hustruen konstner Aino Vastamæki. Undervisning i måleri i Paris 1958 och 1959, samt i Köpenhamn 1950 och 1951- deltagit i målerikursus i New York 1960-1961. Privatundervisning av målare och skrulptør Fridolf Dalin Strængnæs kallad Fridolin trollens pappa och Sveriges mångsyslar no 1, 1962-1965- Ove Jepsen undervisade själv i måleri och stilar i hans Villa Alvik i Stallarholmen flere år på sekstiotalet. Utställningar: Separatutställningar: I Sverige, Danmark, Spanien och USA. Samlinsgutställningar: i Stockholm och Göteborg, samt Hannover och Hamburg.
Sepratutstællningar: Rogge,tidl Ritz Hotel Strängnäs 1961.
Svenska Handelsbolagrt. Pipartorp 1963.
Strandgalleriet, Eskilstuna 1063.
Folkets Hus Katrineholm 1965.
NA.NT, Vingåker 1965.
Folkets Hus Finspång 1965.
SKF Konstforening Katrineholm 1966.
Galleri Appella Strängnäs 1966.
Galleri Gamla Ansikten Stckholm 1967 tilsammen med mode visning, samt Tvsändning av visningen.
Galleri Appella Strängnäs 1980.
Galleri Appella Västerås 198o.
Rrepresenterad: På ett flertal offentliga institutioner i USA Spanien, Danmark i Sverige är han representerad vid Kungliga biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »