OLOF PILO - PIJHLOU

OLOF PILO - PIJHLOU
Bildkonstnär. Född 1668, död i Södermanland, död den 25 juli 1753. Han var född i Sverige men härstammade från Polen, varifrån hans far under Carl X:s krig inflyttat till Sverige. Han studerade för Johan Sylvius 1692, som gjort sin artistiska uppfostran i Rom och förnämligast vid Drottningholm efterlämnat spår av sin konstnärliga verksamhet. Här biträdde han vid målandet av slottstrappan, som han inte färdigställde, eftersom han redan 1694 lämnade arbetet hos Sylvius. Han målade även självständigt porträtt och plafonder.
Redan i början av Carl XII:s regering 1694 slutade han arbeta tillsammans med Johan Sylvius. Han drog sig bort från konstnärslivet och köpte ett litet hemman Göksäter i Runtuna socken i Södermanland, där han tillbragte sina återstående dagar som lantbrukare.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »