RUNRISTARE BALLE

RUNRISTARE BALLE
Runristare, 1000-talets senare hälft. Verksam i Mälardalen och upphovsman till ca 30 runstenar i Södra Uppland och Norra Sörmland. Han anses vara lärjunge till Livsten och arbetade i en ornamenterad stil. Det är fortfarande osäkert om Balle och Balle den röde, Röd-Balle, som ristat två stenar i Västmanland, Lilla Kyringe och Hassmyra, är samma person. Han arbetade i ornamental stil, ibland på vers, till exempel Ågerstastenen Det mest berömda av hans verk är Altunastenen vid Altuna kyrka i Uppland. Den reste han till minnet av Holmfast och hans son Arnfast som blev innebrända. Här berättas om Tors vådliga och festliga fiskafänge. Nedtill på stenens vänstra sida syns en man stående i en båt. Det är Tor med hammaren Mjölner, och betet som han håller ner i vattnet är ett oxhuvud från en av Hymers oxar. Den han vill få på kroken är Midgårdsormen. Allt är åskådligt och drastiskt skildrat; även Tors fot som går tvärs genom båten vid den kraftiga ansträngningen finns med.
Bild: Odendisastenen. Foto: Gustaf Eriksson.


Mer info om RUNRISTARE BALLE»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »