MONICA SAHLIN

MONICA SAHLIN
Bildkonstnär. Född 1948 i Jönköping. Utbildning: Hon studerade Bild och Form i Örebro, Konstfackskolan i Stockholm, samt vid Stockholms Universitet. Nostalgi, parad med en rosenröd oförfalskad syn på tillvaron, gör henne äkta och intressant som bildkonstnär. Separatutställningar: i Stockholm och Kumla.
Samlingsutställningar: i Örebro, Göteborg, Stockholm, Lyon, Frankrike och USA. Offentlig utsmyckning: i Örebro och Mölndal.
Representerad: Kumla, Örebro och Stockholm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »