MARIJA INDUSS MUCINIEKS

MARIJA INDUSS MUCINIEKS
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. Född 17 augusti 1904 i Röja fiskeläge, Kurland, Lettland, död 26 oktober 1974. Kom till Sverige som flykting år 1944 och var sedan verksam i Uppsala. Utbildning: Hon studerade vid Lettlands Konstakademi 1924, samt i teckning och grafik för Rihards Zarrins. Hennes konst har i uttrycksfull medkänsla som haft anknytning till Käthe Kollwitz' formgivning. Representerad: Paris, Kapstaden och Antwerpen, samt i Malmö Museum och hos Upplands konstförening.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »