MARIJA INDUSS-MUCINIEKS

Grafiker, tecknare, bildkonstnär, född 1904 i Röja fiskeläge, Kurland, Lettland, död 1974. Kom till Sverige som flykting år 1944 och var sedan verksam i Uppsala. Hon studerade vid Lettlands Konstakademi 1924, samt i teckning och grafik för Rihards Zarrins. Hennes konst har i uttrycksfull medkänsla som haft anknytning till Käthe Kollwitz' formgivning.
Representerad: i Paris, Kapstaden och Antwerpen, samt i Malmö Museum och hos Upplands konstförening.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »