BIRGITTA WAHLBERG

BIRGITTA WAHLBERG
Bildkonstnär och skulptör. (Margit BIRGITTA Viola). Född 1911. Utbildning: Skånska Målarskolan, Malmö, Thalassa Konstskola, Helsingborg, samt hos Sten Buren, Arlöv, samt skulptur för Thure Thörn, Malmö. Hon målar huvudsakligen djur och figurmåleri som karaktäriseras av en förenklad naturalism i rena färger och med drag av ursprunglig naivism. Skulpturerna kännetecknas av en hårt utdragen asketisk framställning. Utställningar: Galleri Syd, Ystad, Skurups Sparbank. Representerad: Hörby Konstförening, Skurups Sparbank, Oxie-bankens Konstförening.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »