MAJA LISA NENZELL

MAJA LISA NENZELL
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. Född 1914 i Stockholm, avled den 17 november 2009. Hon studerade på Högre Konstindustriella Skolan, i Stockholm 1933-1938. Gerlesborgsskolan, samt privat målarskola i Stockholm. Hon tecknar och målar landskap och porträtt, skådespelaren Lauritz Falks demoniska glimt i ögat, författaren Folke Isaksson, dirigenten Gustaf Sjökvist eller Gunnar Evander. Separatutställningar: i Sundsvall, Stockholm, Solna och teckningar på Galleri K, Gävle 2006. Samlingsutställningar: i Sundsvall, Landskrona och Stockholm. Offentlig utsmyckning: i Stockholm, Sundsvall, Söderhamn, Härnösand, samt i flera norrländska städer. Representerad: Sundsvalls museum, landsting och kommuner, samt Statens Konstråd. En samlingsutställning hölls på Galleri K den 15.4 till 1/5 2011.
Bild: Maja-Lisa Nezell vid sin utställning på Galleri K. Foto: Britt Mattsson.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »