MAGNE Edvin Alfons OHLQUIST

MAGNE Edvin Alfons OHLQUIST
Bildkonstnär, född 1923 i Osby Skåne. Han studerade i utlandet, särskilt i Frankrike. Bland hans tavlor kan nämnas: Hästar på bete, Havstrutar, Skogstjärn i Småland och Vildmosse, med genomgående harmonisk färg och ofta lyrisk tolkning.
Representerad: Rimforsa kommunalhus och Vilhelmsro sjukhus, samt i Jönköping.

Bild: Vägen över ån.