MAGNE OHLQUIST

MAGNE OHLQUIST
Bildkonstnär. (MAGNE Edvin Alfons). Född 1923 i Osby Skåne. Han studerade i utlandet, särskilt i Frankrike. Bland hans tavlor kan nämnas: Hästar på bete, Havstrutar, Skogstjärn i Småland och Vildmosse, med genomgående harmonisk färg och ofta lyrisk tolkning. Representerad: Rimforsa kommunalhus och Vilhelmsro sjukhus, samt i Jönköping.
Bild: Vägen över ån.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »